Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1320/26 k.o. 1591 Novi Lazi

14. 9. 2022 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 65
14. 9. 2022
Namere, odločbe, pobude
04.10.2022 do 00:00
4781-0034/2020
14.09.2022
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si