Objava ponudbe za prodajo parc. št. 101 k.o. 1581 Livold - delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče

12. 1. 2022 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 90
12. 1. 2022
Namere, odločbe, pobude
10.02.2022 do 00:00
4781-0004/2020
11.01.2022