Namera za sklenitev neposredne pogodbe za parkirno mesto UHM, stoječe na parc.št. ID znak 1577 1585/20

25. 11. 2021 MOJCA B. (Imenik zaposlenih OU Kočevje) 39
25. 11. 2021
Namere, odločbe, pobude
15.12.2021 do 00:00
4782-0068/2021-7(624)
24.11.2021
Mojca Bence
mojca.bence@kocevje.si
01/8938235