Javno naročilo po konkurenčnem postopku za: Rekonstrukcijo in nadzidavo nastanitvene enote za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Kočevju, z dobavo in montažo opreme

19. 11. 2021 Izbrisan U. 483
19. 11. 2021
Javna naročila
17.12.2021 do 00:00
18.11.2021
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=426235#:~:text=Dosje%20javnega%20naro%C4%8Dila-,007842/2021,-Naro%C4%8Dnik%3A%20OB%C4%8CINA%20%C5%A0KOCJAN
Povezava