Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1192/2, 1194/5, 1195/8 in 1194/3 (vse) k.o. 1577 Kočevje

4. 10. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 77