Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 938/11 in 938/13 (obe) k.o. 1603 Dol

28. 9. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 68
28. 9. 2021
Namere, odločbe, pobude
18.10.2021 do 00:00
478-0205/2018
28.09.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si