Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 252/61 k.o. 1578 Željne

9. 9. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 29
9. 9. 2021
Namere, odločbe, pobude
29.09.2021 do 00:00
4781-0002/2020
09.09.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si