Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 172/3, 168/22, 174/1, 175/13 in 175/11 (vse) k.o. 1597 Koprivnik

27. 8. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 51
27. 8. 2021
Namere, odločbe, pobude
20.09.2021 do 00:00
478-0015/2019/8
27.08.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si