Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 2163/22, 2163/19, 703/29 in 703/15 (vse) k.o. 1577 Kočevje

1. 6. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 47
1. 6. 2021
Namere, odločbe, pobude
21.06.2021 do 00:00
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si