Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža Občine Kočevje na nepremičninah v k.o. 1831 Višnje

27. 5. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 41
27. 5. 2021
Namere, odločbe, pobude
17.06.2021 do 00:00
4780-0006/2020
27.05.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si