Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 3218/3 k.o. 1593 Črni Potok

27. 5. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 38
27. 5. 2021
Namere, odločbe, pobude
17.06.2021 do 00:00
4781-0030/2020
27.05.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si