Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1585/41, 1585/42, 1585/43, 1585/25 in 1585/26, vse k.o. Kočevje (parkirišča v UHM)

20. 4. 2021 Brigita Š. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 58
20. 4. 2021
Namere, odločbe, pobude
11.05.2021 do 00:00
Brigita Špelko
brigita.spelko@kocevje.si
01/89 38 211