Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 237/4 k.o. 1577 Kočevje

2. 4. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 33
2. 4. 2021
Namere, odločbe, pobude
22.04.2021 do 00:00
4781-0009/2021
02.04.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si