Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1585/23 k.o. Kočevje

22. 3. 2021 Brigita Š. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 64
22. 3. 2021
Namere, odločbe, pobude
13.04.2021 do 00:00
4781-0018/2021
22.03.2021
Brigita Špelko
brigita.spelko@kocevje.si
01/89 38 211