Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1585/47 k.o. 1577 - Kočevje

16. 2. 2021 Brigita Š. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 47
16. 2. 2021
Namere, odločbe, pobude
09.03.2021 do 00:00
4781-10/2021/2
16.02.2021
Brigita Špelko
brigita.spelko@kocevje.si
01/89-38-211