Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 952/5 k.o. 1575 Stara Cerkev, v deležu do 214124/216835

30. 9. 2020 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 89
30. 9. 2020
Namere in odločbe
21.10.2020 do 00:00
478-0101/2013
29.09.2020
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si