Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 94/5 k.o. 1575 Stara Cerkev

15. 5. 2020 Renata V. 56