Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1585/12 k.o. 1577 - Kočevje

11. 5. 2020 Brigita Š. 119