IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA-RIBNICA-KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC-GORNJA BRIGA

28. 4. 2020 IRENA K. 302