Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnega premoženja na naslovu Roška cesta 20, Kočevje v najem

20. 12. 2019 MOJCA B. 228