Izvajanje varnostno-receptorske službe v poslovnih prostorih Občine Kočevje (ponovitev)

2. 12. 2019 Anita S. 137