Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 1391/8, 1389/6, 1389/3 in 1391/7, vse k.o. 1577 – Kočevje, po metodi neposredne pogodbe

29. 11. 2019 Brigita Š. 157