Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 1881/10 k.o. 1591 Novi Lazi po metodi neposredne pogodbe

27. 11. 2019 Renata V. 160