Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v Občini Kočevje v letu 2019

26. 8. 2019 Lavra H. 500
26. 8. 2019
Javni razpisi in javni natečaji
16.09.2019 ob 00:00
2.200,00 €
122-108/2019
21.08.2019
Lavra Horvat
lavra.horvat@kocevje.si
01 8938 250
16.10.2019 ob 00:00