Pobuda za uvrstitev programa oziroma projekta v proračun občine Kočevje

Oddaja pobude
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE