Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin

118
1.059.082,18 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
350.000,00 €
V teku
Junij 2018
Oktober 2022

Podatki o financiranju