Javni zavodi

Kontaktna oseba:

Kristina Krkovič
Tel.: +386 (1)89 38 214

Vpisni obrazec za vpis otrok v vrtec Kočevje

Socialne zadeve

Kontaktna oseba:

Mojca Volf
Tel.: +386 (1)89 38 250

Vloga za prekop in prenos posmrtnih ostankov_28.2.2017.docx (objavljeno 1.3.2017)

Vloga stanovanjske skupine.docx

Kontaktna oseba:

Petra Novak

Tel.: (01) 89 38 212

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu_otroka.docx
 

Gospodarstvo 

Kontaktna oseba:

Alojz Vesel
Tel.: (01) 89 38 210

Vloga za izdajo dovoljenja za_začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom z uporabo zvočnihnaprav.docx; taksa: 22,60 EUR 

Kontaktna oseba:

Anita Simičič

Tel.: (01) 89 38 237

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne povrsine.docx, taksa: 22,60 EUR

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata, kmetije.docx, taksa 22,60 EUR

Zemljišča 

Kontaktna oseba:

Brigita Špelko
Tel.: (01) 89 38 211

Renata Vidmar
Tel.: (01) 89 38 252

Vloga za nakup ali menjavo.doc; taksa: 4,50 EUR

Vloga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti.doc; taksa: 4,50 EUR

Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.doc; taksa: 4,50 EUR

Lokacijska informacija in potrdilo namenski rabi

Kontaktni osebi:

Robert Latin
Tel.: (01) 89 38 238

Vloga za izdajo lokacijske informacije za izvedbo enostavnega objekta.doc; taksa: 22,70 EUR

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov ali izvedbo drugih del.doc; taksa: 22,70 EUR

Vloga za izdajo lokacijske informacije za izvedbo vzdrževalnih_del.doc; taksa: 22,70 EUR

Vloga za najem stavbnega zemljišča.doc; taksa: 4,50 EUR

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča.doc; taksa 22,70 EUR

Voga za ureditev zbirnega mesta za odpadke.doc, taksa 4,50 EUR

Kontakt:

Lidija Kavran Štrbac

Tel.:(01) 89 38 224

Vloga za izračun komunalnega prispevka.docx; taksa: 22,60 EUR

Vloga za potrdilo o namenski rabi.doc; taksa 22,70 EUR

Pobuda za spremembo namenske rabe_-_sd_opn_1_december_2016.docx,  taksa 4,50 EUR

Stanovanja in poslovni prostori

Kontaktna oseba:

Mojca Bence
Tel.: (01) 89 38 235

Vloga za popravilo stanovanja.docx

Vloga za popravilo poslovnega prostora.docx

Ceste

Kontaktna oseba:

Goran Šneperger
Tel.: (01) 89 38 236

Vloga za izdajo dovoljenja za prekope.docx; taksa: 40,70EUR

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo zaradi izvajanja del.docx; taksa: 29,50 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo zaradi prireditve.docx; taksa 44,50 EUR

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje del v varovalnem pasu cest.docx; vloga je takse prosta

Vloga za ureditev cestnega prikljucka.docx; taksa 29,50 EUR

Občinska inšpekcija

Kontaktna oseba:

Janko Kalinič
Tel.: (01) 89 38 222

Prijava nepravilnosti