S 1.1.2015 je pričel veljati nov cenik storitev plakatiranja in oglaševanja za vse oglaševalce, kateri želijo imeti svoje plakate nalepljene na plakatnih mestih Občine Kočevje.

Lokacije plakatni mest so naslednje (sortirano po vrsti oglaševalskega objekta)*:

LOKACIJE OGLASNIH STEBROV
Na parc. št. 1217 k.o. Kočevje, Trg Svetega Jerneja pri cerkvi
Na parc. št. 1736 k.o. Kočevje, Trg Zbora Odposlancev pri NLB
Na parc. št. 1178/1 k.o. Kočevje, Trg Zbora Odposlancev pri NAMI Kočevje
Na parc. št. 1735/6 k.o. Kočevje, Trg Zbora Odposlancev pri avtobusni postaji
Na parc. št. 1178/4 k.o. Kočevje, Trg Zbora Odposlancev pri OŠ Zbora odposlancev Kočevje
Na parc. št. 839/12 k.o. Kočevje, Ljubljanska cesta pri občinski stavbi
Na parc. št. 1323/3 k.o. Kočevje Kidričeva ulica pred stolpnico
Na parc. št. 1485/2 k.o. Kočevje, Roška cesta na parkirišču Zdravstvenega doma
Na parc. št. 292/1 k.o. Stara Cerkev v središču naselja v Stari Cerkvi
Na parc. št. 2860/135 k.o. Livold, Remihova ulica v Dolgi vasi pri športnem igrišču
Na parc. št. 77/1 k.o. Kočevska Reka, središče naselja v Kočevski Reki

 

LOKACIJE OGLASNIH PANOJEV
Na parc. št. 27/2 k.o. Mahovnik, v naselju Mahovnik pri gasilskem domu
Na parc. št. 463 k.o. Kočevje, v naselju Šalka vas pri cerkvi

 

LOKACIJE OBEŠANK NA DROGOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
ob državni cesti G2 106/0264 od stacionaže km 0,015 (Vrtni centra Požar-Ljubljanska cesta 48) do stacionaže km 3,345 (Mostovne-Reška cesta 29), do 20 obešank
ob občinski cesti LZ 172011 – od stacionaže km 0,015 (Gostišča Tri zvezde-Pri Unionu 32) do stacionaže km 0,962 (semaforizirano križišče v centru mesta pri Nami, do 30 obešank

 

LOKACIJE CEZ-CESTNIH STRANSPARENTOV
Na parc. št. 2159/4, ob občinski kategorizirani cesti LC 171 041 med stacionažama km 0,030 in km 0,050 (pri krožišču z državno cesto)
Na parc. št. 2159/4, ob občinski kategorizirani cesti LC 172 011 med stacionažama km 0,320 in km 0,350 (pri stavbi Občine Kočevje)
Na parc. št. 2159/4, ob občinski kategorizirani cesti LZ 172 011 med stacionažama km 0,750 in km 0,770 (pri mostu čez Rinžo, Cerkvi)

 

LOKACIJE JUMBO PANOJEV
Na parc. št. 3 k.o. Kočevje, ob glavni cesti II. reda št. G2-106, na odseku 0264 Kočevje - Livold, v km 0,070 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste (pred odcepom za Novo mesto)
Na parc. št. 2066/16 k.o. Kočevje, ob glavni cesti II. reda št. G2-106, na odseku 0264 Kočevje - Livold, v km 3,172 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste (Pri Tuš-u)

* na nekaterih lokacijah oglaševalski objekti v celoti še niso postavljeni.

Izvajalec oglaševanja in plakatiranja je podjetje Amicus d.o.o., ki strankam omogoča svoje storitve po ceniku iz spodnje tabele:

Vrsta oglasnega mesta Cena storitve / dan
brez DDV (EUR)
Cena storitve / dan
z 22 % DDV (EUR)
Oglasni stebriček - za velikost formata B1 (70 X 100 cm) 0,53 0,65
Oglasni pano - za velikost formata B1 (70 x 100 cm) 0,53 0,65
Čez-cestni transparent - dimenzije 100 x 800 cm 5,00 6,10
Obešanka na drogovih javne razsvetljave -
dimenzije 170 x 110 cm
1,50 1,83
Jumbo pano - dimenzije 300 x 400 cm 0,00 0,00

K tem cenam podjetje dodatno obračuna še občinsko takso, skladno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kočevje (Ur.l. RS, št. 8/10).

Za vse dodatne informacije glede lokacij oglaševalskih mest ali same storitve plakatiranja in oglaševanja, se obrnite na podjetje Amicus d.o.o., naslov: Planina 3, 4000 Kranj oziroma na njihovo PE Novo mesto, naslov: Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto.