Več informacij o turistični ponudbi na spletni strani https://www.kocevsko.com/.

 

Destinacijam in ponudnikom v Zeleni shemi slovenskega turizma, ki so že prejeli znak Slovenia Green Destination/Accommodation,se je pridružila tudi destinacija Kočevsko z občinami Kočevje, Kostel in Osilnica.

Nacionalni in certifikacijski program Zelena shema slovenskega turizma združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji in s konkretnimi orodji izboljšuje in ocenjuje (ocenjevanje po Green Destination Standard) trajnostno delovanje destinacij in ponudnikov. Kočevsko je izpolnilo zahteve trajnostnega razvoja in delovanja ter po izvedenih 11-ih korakih skladno z Green Destination Standard uspešno pridobilo bronasti znak Slovenia Green Destination. Med člani zelene ekipe na kočevskem je sodelovalo več kot 20 aktivnih udeležencev (poleg vseh treh občin, številni javni zavodi in podjetja, društva, posamezniki, turistični ponudniki), ki so s svojim trudom veliko pripomogli k pridobitvi bronastega znaka.