Razpisi in javna naročila

Javno naročilo/1. 6. 2016
Javni poziv promotorjem št. JN 002085/2016-A01-
Razpisi/1. 6. 2016
  Slovenski podjetniški sklad je 27.5.2016 objavil javni razpis
Razpisi/17. 5. 2016
Javni poziv za sofinanciranje posebnih skupin na področju investicij
Razpisi/10. 5. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kur
/10. 5. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kur
Razpisi/6. 5. 2016
Javni razpis - ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Razpisi/19. 4. 2016
JN000561/2016-A01 - Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti z
Razpisi/21. 3. 2016
   
Javno naročilo/18. 3. 2016
Javno naročilo "Dobava električne energije"
Razpisi/18. 3. 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju turizma v Občini Kočevje za leto 2016
Razpisi/18. 3. 2016
Javni poziv za oddajo gostinskega lokala v objektu KCK
Razpisi/17. 3. 2016
Razpisa za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
Javno naročilo/14. 3. 2016
Izdelava celostne prometne strategije v Občini Kočevje
Razpisi/7. 3. 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju...
Razpisi/1. 3. 2016
"Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja tematskih poti v letu 2016"
Javno naročilo/24. 2. 2016
Rekonstrukcija občinske ceste in komunalne infrastrukture na delu ulice Trata XIII"

Strani