Razpisi in javna naročila

Razpisi/29. 1. 2016
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje...
Razpisi/28. 1. 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju dela z mladimi v 2016
Razpisi/27. 1. 2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih...
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javni razpis - Mladinski hotel v Kočevju
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javno naročilo SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE ŠALKA VAS
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javni razpis Novogradnja pomožnih objektov za potrebe Turističnega kompleksa jezero
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javni razpis - Mladinski hotel v Kočevju
Javno naročilo/27. 1. 2016
JAVNO NAROČILO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI KOČEVJE V LETIH 2015 IN 2016
Javno naročilo/27. 1. 2016
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE OŠ OB RINŽI
Javno naročilo/27. 1. 2016
GRIČEK - KOMUNALNO OPREMLJANJE
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javno naročilo UREJANJE IN IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA »KOČEVSKA«
Javno naročilo/27. 1. 2016
Javno naročilo NMV ADAPTACIJA IN UREDITEV SANITARNIH PROSTOROV V VRTCU KOČEVJE – ENOTA OSTRŽEK
Razpisi/27. 1. 2016
Javni poziv za oddajo gostinskega lokala v objektu Kulturni center Kočevje, v uporabo
Razpisi/22. 1. 2016
Javni poziv DZZŽ 2016 Javni poziv DZZŽ 2016.
Razpisi/22. 1. 2016
Javni poziv ZKM 2016
Razpisi/21. 1. 2016
15.01.2016 | Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad z energetsko sanacijo večstanovanjskih o

Strani