Rekonstrukcija in dozidava Zdravstvenega doma Kočevje

Navodila - ZD Kočevje

Ponudbeni predračun

PZI Urgenca

ESPD ZD Kočevje

Obrazci ZD KočevjeP

Popravek stran_23 navodil.pdf

Popravljena_stran_23_navodil.pdf

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Odgovori z dne 6.1.2017

Odg urg 06 01_2017.docx

Ogd urg 06 01 2017.pdf

Dr 5 dop.pdf

Det 9.pdf

Det 10.pdf

Odgovor z dne 12.1.2017

ODG urg 12 01 2017.pdf

Odgovori z dne 17.1.2017

Kamere ZD.docx