Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2018.

Rok za prijavo: 1. avgust 2018 do 10.00.