Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2017

Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.
Razpisnik: Razvojni center Novo mesto
Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d. in Delavska hranilnica d.d.
Vrednost razpisa: Višina garancijsko-posojilnega potenciala GSD znaša 3.505.900,00 EUR.
Rok: Razpis je odprt do 31. 3. 2018.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:
v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Miljana Balaban, Tel: (07) 33 72 987, v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, tel. 01/ 89 50 610,
na spletnih straneh: www.rc-nm.si pod rubriko razpisi.

Povezava do razpisa: http://www.rc-nm.si/razpisi-dokumentacija/