Povabilo k oddaji ponudbe - izvajanje storitve prevozov v mestnem linijskem prevozu potnikov in prevozih na klic

 

OBVESTILO!

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do petka, 21.4.2017, do 10. ure.

Ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.