Razpis za sklenitev okvirnih sporazumov za izdelavo PD za nizke gradnje.