Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju dela z mladimi

Javni razpis - mladi 2017.pdf

Pravilnik za sofinanciranje programov in projektov na podrocju dela z mladimi v občini_Kočevje.pdf

Prijavni_obrazec_a-program_2017.docx

Prijavni_obrazec_a1-najemnina.docx

Prijavni_obrazec_b-projekt.docx

Prijavni_obrazec_c-sofinanciranje_programov_mladih_športnikov_2017.docx

Prijavni_obrazec-splosni.docx