Javni razpis za pospeševanje in razvoj gospodarstva

JR pospesevanje in razvoj gospodarstva 2017.pdf

Ukrep 1.1 dotacije investicije prijavna dokumentacija.doc

Objavljamo popravek napake znotraj Ukrepa 1.2 - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (subvencija obrestnih mer) - napačno je bil zapisan znesek 500,00 EUR, ki ga popravljamo tako, da se spremeni četrta alineja znotraj poglavja "Ostali pogoji", ki se glasi:
"- v kolikor prijavi manjšo vrednost od 100,00 EUR, prijavitelj ni upravičen do sredstev po tem razpisu."

Ukrep 1.2 subvencija obrestnih mer_ nvesticije prijavna dokumentacija_2.doc

Ukrep 2 zaposlovanje samozaposlovanje prijavna dokumentacija.doc

Ukrep 3 socialno podjetnistvo prijavna dokumentacija.doc

Ukrep 4 izobrazevanje usposabljanje promocija prijavna dokumentacija.doc

Ukrep 5 projekti inovacij prijavna dokumentacija.doc

Vprašanja in odgovori iz preteklih in aktualnega razpisa_ažurirano_27.3.2017.pdf