Javni razpis za pospeševanje in razvoj gospodarstva

JR pospesevanje in razvoj gospodarstva 2017.pdf

Ukrep 1.1 dotacije investicije prijavna dokumentacija.doc

Objavljamo popravek napake znotraj Ukrepa 1.2 - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (subvencija obrestnih mer) - napačno je bil zapisan znesek 500,00 EUR, ki ga popravljamo tako, da se spremeni četrta alineja znotraj poglavja "Ostali pogoji", ki se glasi:
"- v kolikor prijavi manjšo vrednost od 100,00 EUR, prijavitelj ni upravičen do sredstev po tem razpisu."

Ukrep 1.2 subvencija obrestnih mer_ nvesticije prijavna dokumentacija_2.doc

Objavljamo popravek razpisnih pogojev znotraj Ukrepa 2 - Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, in sicer se dopolni četrta alineja šestega odstavka, tako da se doda besedilo:
"oziroma 20 ur na teden v primeru zaposlitve invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden (obvezna priloga – odločba o invalidnosti)."

Ukrep_2_zaposlovanje_samozaposlovanje_prijavna_dokumentacija_0.doc

Ukrep 3 socialno podjetnistvo prijavna dokumentacija.doc

Ukrep 4 izobrazevanje usposabljanje promocija prijavna dokumentacija.doc

Ukrep 5 projekti inovacij prijavna dokumentacija.doc

Vprasanja_in_odgovori_iz_preteklih_in_aktualnega_razpisa_ažurirano_10.4.2017.pdf

Poročilo o zaključenem razpisu

Porocilo_o_zakljucenem_razpisu_spodbujanje_razvoja_gospodarstva_2017.pdf