Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov

Javni razpis.pdf

Vloga za sofinanciranje hišnih priključkov-2017.doc