Javni razpis ter vloge  za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kočevje za leto 2017.