"Občina Kočevje poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za sklenitev javno - zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Projektiranje, izgradnja in upravljanje 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje«. Končni rok za oddajo vlog je 26. 5. 2017 do12:00 ure.

Poziv_promotorjem.pdf

Obrazec_st1.docx

Priloga1_poziv_idejna skica.pdf