Župan Občine Kočevje objavlja javni poziv, s katerim poziva upravičene predlagatelje, da vložijo kandidaturo za člana Sveta Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje – predstavnik zainteresirane javnosti

Predmet javnega poziva

Izbor predstavnika zainteresirane javnosti v Svetu javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje za mandatno obdobje od 7.5.2017 do 7.5.2021.

Rok za predložitev kandidatur

Predlogi za kandidature morajo biti poslani priporočeno po pošti, najkasneje do 28. 3. 2017, na naslov Očina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – JP za izbor predstavnika zainteresirane javnosti v Svetu zavoda Podjetniški inkubator Kočevje«.
Prijave se lahko oddajo tudi osebno v vložišču Občine Kočevje, do najkasneje 14. ure istega dne.

Javni_poziv_za_predlog_kandidatov_za_clana_sveta_zavoda_pik_-_predstavnik_javnosti.pdf

Obrazec_prijava_kandidata_in_soglasje.docx