Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
 
Rok za oddajo vlog: 16. 5. 2017
 
Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).
 
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 367.928 evrov iz ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša največ 80 %.
 
Tematska področja, ki bodo podprta, so:
·         Ustvarjanje novih delovnih mest;
·         Varstvo okolja in ohranjanje narave;
·         Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
 
V okviru objave 2. javnega poziva bodo potekale tudi delavnice, na katerih vam bo predstavljen javni poziv in izpolnjevanje vloge. V kolikor se ne morate udeležiti delavnice, ki je organizirana v vašem kraju, se lahko udeležite delavnice v katerikoli drugi občini. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti na: info@las-ppd.si.
 
Celotna razpisna dokumentacija in termini delavnic so objavljeni TUKAJ.