Občina Kočevje je pred časom pristopila k izgradnji prvega urejenega parkirišča na lokaciji večstanovanjske stavbe UHM 1, 3, 5 in UHM 7, 9, 11 v Kočevju.

Na novo je bilo zgrajenih 39 parkirnih mest. Celotno parkirišče je v asfaltni izvedbi, vsako parkirno mesto pa ima nameščeno tudi ročno dvižno zapornico. Cena posameznega parkirnega mesta v velikosti 11 m2 znaša 2.313,66 EUR oz. z vključenim 22% DDV 2.822,66 EUR.

Na voljo je še nekaj prostih parkirnih mest, vse interesente za nakup pozivamo, da pisne vloge za nakup pošljejo na Občino Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali vlogo osebno oddajo na vložišču Občine Kočevje. Vloga za nakup je na voljo na spletni strani občine "Vloge/obrazci" ali na vložišču Občine Kočevje.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko št.  01/89-38-211 (Brigita Špelko).