Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 10. člena Statuta Občine Kočevje (Ur.l. RS, št. 32/2015), Občina Kočevje objavlja obvestilo organizatorjem referendumske kampanje.

S tem obvestilom se določajo pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih in dodatnih plakatnih mest za izvedbo referendumske kampanje zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (OdZIUGDT).

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (OdZIUGDT), ki je bil objavljen dne 4.7.2017 v Uradnem listu RS, št. 34/17, določa, da bo glasovanje v nedeljo, 24. septembra 2017. Način plakatiranja na območju Občine Kočevje ureja Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02 in 68/04) ter Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje (Ur.l. RS, št. 8/10).