JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH 2017/2018

Javni poziv je namenjen zbiranju ponudb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2017/2018, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju regije Jugovzhodna Slovenija, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME JUGOVZHODNA SLOVENIJA za šolsko/študijsko leto 2017/2018, vendar pa je pogoj za prijavo.

Prijavo je potrebno podpisano in žigosano oddati na naslov:
Razvojni center Novo mesto d.o.o, Ljubljanska cesta 26, SI-8000 Novo mesto ali skenirano na elektronski naslov: maja.smerdu@rc-nm.si.

Rok za prijavo: do porabe sredstev.

Povezava do javnega poziva in obrazca za prijavo: http://www.rc-nm.si/aktualni-razpisi-rss/