OBČINA KOČEVJE / Proračun občine

Proračun občine

PRORAČUN ZA LETO 2018 (Uradni list RS, št.33/2017)

 

REBALANS ZA LETO 2017 št.2 (Uradni list RS, št. 33/2017)

 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 (Uradni list RS, št. 26/2017)

 

14.4. / ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017(Uradni list RS, št. 18/2017)

 

SPREMEMBA PRORAČUNA 2017

 
-----------------------------------------------------------------------------
 
Rebalans št.2 2016
 
Rebalans št. 1 2016
 
Proračun občine Kočevje za leto 2016
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
Zaključni račun za leto 2015
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
 
ZAKLJUČNI RAČUN 2011
 
ZAKLJUČNI RAČUN 2010
odlok_o_spremembah_odloka_o_proracunu_obcine_kocevje_za_leto_2016.pdf