TELEFONSKE ŠTEVILKE, ŠT. GSM IN NASLOVI E-POŠTE

Področje

Ime in priimek

Tel. št.

naslov e-pošte 

Župan

dr. Vladimir Prebilič

89 38 206

vladimir.prebilic@kocevje.si

Podžupan

Roman Hrovat

89 38 232

roman.hrovat@kocevje.si

Podžupan

Predrag Baković

8938 232

predrag.bakovic@kocevje.si

Direktorica OU

Lili Štefanič

89 38 208

lili.stefanic@kocevje.si

Višja svetovalka za odnose z javnostmi, informiranje in protokol

Katja Godeša

89 38 218

katja.godesa@kocevje.si

Svetovalka za upravno poslovanje

Darja Anunni Delač 89 38 240 darja-anunni.delac@kocevje.si

Višja svetovalka za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javne razpise

Irena Škufca

89 38 226

irena.skufca@kocevje.si

Višja svetovalka za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javne razpise in civilno zaščito

Anka Beznik

89 38 242

anka.beznik@kocevje.si

Svetovalka za delovanje organov občine in njihovih delovnih teles

Petra Novak

89 38 212

petra.novak@kocevje.si

Tajnica funkcionarja V (I.)

Angelca Trdin

89 38 220

angelca.trdin@kocevje.si

obcina@kocevje.si

OBČ. UPRAVA FAX:

 

89 38 230

 

Višja svetovalka za šolstvo in otroško varstvo

Kristina Krkovič

89 38 214

kristina.krkovic@kocevje.si

Višja svetovalka za kulturo, šport in dejavnost mladih

Nina Sambolec

89 38 244

nina.sambolec@kocevje.si

Višja svetovalka  za zdravstvo in
socialno skrbstvo ter mednarodno sodelovanje

Mojca Volf

89 38 250

mojca.volf@kocevje.si

Višja svetovalka za splošne pravne in kadrovske zadeve

 

89 38 247

 

Administratorka V

Vesna Hrovat

89 38 228

vesna.hrovat@kocevje.si

Ekonom IV

Matjaž Turk

89 38 233

matjaz.turk@kocevje.si

Podsekretarka za proračun in finance

mag. Ana Štaudohar

89 38 204

ana.staudohar@kocevje.si

Finančnica VII/1

Maruša Sašek

89 38 234

 

Računovodkinja VI

Slavica Jarni

89 38 200

slavica.jarni@kocevje.si

Blagajnik V

Ida Kravanja

89 38 227

ida.kravanja@kocevje.si

Finančnica VII/1

Nataša Abram

89 38 200

natasa.abram@kocevje.si

Višja svetovalka za javno naročanje in nadzor nad porabo proračuna

Jožica Turk

89 38 217

jozica.turk@kocevje.si

Računovodja VII/2-II

Damjana Lisac

89 38 234

damjana-lisac@kocevje.si

Višja svetovalka  za krajevne skupnosti in turizem

Anita Simičič

89 38 237

anita.simicic@kocevje.si

Strokovna sodelavka VII/1 za gospodarstvo

Sonja Movrin

89 38 223

sonja.movrin@kocevje.si

Svetovalka  za upravljanje z objekti

Mojca Bence

89 38 235

mojca.bence@kocevje.si

Višja svetovalka  za prostorsko planiranje

Lidija Kavran Štrbac

89 38 224

lidija.kavran@kocevje.si

Višji svetovalec za urejanje prostora

Robert Latin

89 38 238

robert.latin@kocevje.si

Višji svetovalec za kmetijstvo, lovstvo, ribištvo in varstvo okolje

Alojz Vesel

89 38 210

alojz.vesel@kocevje.si

Višja svetovalka za stvarno premoženje

Brigita Špelko

89 38 211

brigita.spelko@kocevje.si

Svetovalka za prostorske podatke in urejanje prostora

Ana Adamič

89 38 209

ana.adamic@kocevje.si

Višja svetovalka za stvarno premoženje

Renata Vidmar

89 38 252

renata.vidmar@kocevje.si

Višja svetovalka za gospodarske javne službe

Irena Kalčič

89 38 239

irena.kalcic@kocevje.si

Višja svetovalka za  javna naročila in investicije

Nevenka Drobnič

89 38 246

nevenka.drobnic@kocevje.si

Višji svetovalec za  javna naročila in investicije

Ivan Marolt

89 38 248

ivan.marolt@kocevje.si

Višji svetovalec za ceste in promet

Goran Šneperger

89 38 236

goran.sneperger@kocevje.si

Gradbeni tehnik

Marko Lovko

89 38 215

marko.lovko@kocevje.si

Višji svetovalec za romsko problematiko

 

89 38 243

 

Strokovna sodelavka VII/1

Anja Meszaroš

89 38 229

anja.meszaros@kocevje.si

Strokovna sodelavka VII/1

Suzana Levstek

8938 229

suzana.levstek@kocevje.si

Strokovni sodelavec VII/1

Aleksander Draškovič

8938 221

aleksander.draskovic@kocevje

Strokovna sodelavka VII/2

Tanja Štajdohar

89 38 251

tanja.stajdohar@kocevje.si

Strokovni sodelavec VII/2

Jurij Pelc

89 38 229

jurij.pelc@kocevje.si

Strokovna sodelavka VII/2-II – vodja projekta

Julija Škarabot Plesničar

8938 202

julija.skarabot-plesničar@kocevje.si

Strokovni sodelavec VII/1

Nik Janeš

89 38 216

nik.janes@kocevje.si

Svetovalka - Pripravnica

Saša Vidmar Vesel

89 38 251

sasa.vidmar-vesel@kocevje.si

Svetovalka - Pripravnica

Lavra Horvat

89 38 251

lavra.horvat@kocevje.si

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica - MIR

Vodja

Damir Marinč

89 38 245

damir.marinc@kocevje.si

Inšpektor

Janko Kalinič

89 38 222

janko.kalinic@kocevje.si

Občinski redar

Marjan Blatnik

89 38 249

marjan.blatnik@kocevje.si

Občinski redar

Erik Klepac

059 179 204

erik.klepac@kocevje.si