Organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Kočevje je določeno z Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kočevje, št.100-25/2016-3321 z dne 21.12.2016.

.

Sprejemna pisarna Občine Kočevje

Občina Kočevje
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje

Tel.: (01) 893 82 20
E-pošta: obcina@kocevje.si

Vložišče Občine Kočevje

Uradne ure

Ponedeljek 8.00-10.00 11.00-12.00
Sreda 9.00-12.00 13.00-17.00
Petek 8.00-10.00 11.00-12.00

E-pošta: vlozisce@kocevje.si

Občinsko upravo vodi:

Lili Štefanič, direktorica občinske uprave

Tel.: 01 89 38 208
Fax: 01 89 38 230
E-pošta: lili.stefanic@kocevje.si