Posebna občinska volilna komisija je razpisala nadomestne volitve člana občinskega sveta Občine Kočevje - predstavnika romske skupnosti, ki bodo v nedeljo, 28. 2. 2016. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 98/15 z dne 18.12.2015.

Razpis nadomestnih volitev
Rokovnik volilnih opravil za nadomestne volitve

Seznam kandidatur

SEZNAM

Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana OS Občine Kočevje

POROČILO

Poziv za imenovanje članov volilnih odborov

Poziv

Predlog za člana VO - obrazec

Izjava kandidata za člana VO obrazec

Izjava člana volilnega odbora da je v sorodstvenem razmerju

Obrazci za vložitev kandidature

LV - 13 (kandidatura)
LV - 8 (soglasje kandidata)
LV - 3  (romski svetnik)
LV - 14 (Obrazec za podatke)

Sklep o imenovanju Posebne občinske voililne komisije

Sklep o imenovanju POVK

Komisija romske skupnosti Občine Kočevje

Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice
Poziv-vpis v volilni imenik
Merila za vpis v evidenco volilne pravice

OBVESTILO ORGANIZATORJEM VOLILNE KAMPANJE 

Obvestilo

KORISTNE INFORMACIJE

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje (Uradni list RS, št. 65/98)
Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kočevje

Datoteke:

Merila Sveta romske skupnosti za vpis v evidenco volilne pravice